Produkty - Kategorie

Velmi důležitou částí, kterou je potřeba nastavit, je nastavení kategorií. To provedete v sekci Produkty a podsekci Kategorie.

V této části vidíte kompletní strom kategorií. Kategorie ve stromu se dají přesouvat a to tak, že najedete na konkrétní kategorii, přidržíte levé tlačítko myši a přesunete záznam na požadovanou pozici. Přesun kategorií je nutné uložit tlačítkem Uložit.

Po najetí na konkrétní záznam se Vám zpřístupní následující ikony:

  • - Editace konkrétní kategorie.
  • - Smazání konkrétní kategorie.
  • - Vytvoření nové podkategorie, která bude vedena pod danou kategorií.

Pro přidání nové kategorie klikněte na tlačítko Přidat. Otevře se Vám nové okno, do kterého vyplníte Název kategorie. Po uložení se dostanete do editace právě vytvořené kategorie.

Podívejte se blíže na jednotlívé sekce nastavení kategorií: