Seznam dobropisů

Obsahuje dobropisy, které jsou spárovány s konkrétním uživatelem. Přehled dobropisů obsahuje stejné údaje jako v sekci Objednávky / Dobropisy.

Dobropis který bude spárovaný se zákazníkem lze vytvořit z detailu daňového dokladu který je spárovaný se zákazníkem.