Marketing - Ujištění zákazníka

Ujištění zákazníka je funkce, kdy na předem definovaná místa lze umístit obrázky s popisky, které mají zákazníka ujistit o bezpečném nákupu na Vašem e-shopu.

V přehledu ujištění si rozebereme jednotlivé položky:

  • Ikona – Obrázkové zobrazení ujištění.
  • Název – Interní název ujištění.
  • Pozice – Umístění ujištění, jednotlivé pozice si rozebereme níže.
  • Aktivní – Zobrazuje informaci, zda je ujištění aktivní nebo ne.

Přidání nového ujištění

Nové ujištění přidáte kliknutím na tlačítko Přidat. Otevře se Vám nové okno, do kterého vyplníte název ujištění.

Detail ujištění

Do detailu ujištění se dostanete po přidání nového ujištění nebo po kliknutí na záznam v přehledu.

Tyto údaje v detailu ujištění se nastaví zvlášť pro každou aktivní jazykovou verzi e-shopu:

  • Název – Interní název ujištění.
  • Odkaz - Vyplňte, pokud si přejete, aby konkrétní ujištění směřovalo na nějakou url adresu.
  • Ikona - Obrázkové zobrazení ujištění (vkládejte obrázky ve formátu jpg, jpeg, png, gif, svg).
  • Popis – Textová informace u konkrétního ujištění (zobrazuje se na Vašem e-shopu).

Ostatní položky k nastavení:

  • Aktivní – Určuje, zda je ujištění aktivní nebo ne.
  • Pozice – Vyberte požadovanou pozici, jednotlivé pozice si rozebereme níže.

Pozice ujištění

 

Patička

Zobrazuje se ve spodní části Vašeho e-shopu na každé stránce kromě košíku:

 

Detail produktu

Zobrazuje se v detailu konkrétního produktu (poblíž tlačítka Přidat do košíku).

 

Košík

Zobrazuje se v košíku v oblasti rekapitulace.