Export zákazníků do formátu CSV

CSV je datový formát, kde jsou hodnoty odděleny středníkem. Je možné jej zobrazit a editovat například v Excelu. Soubor obsahuje tyto sloupce (každá doručovací adresa se exportuje zvlášť pod stejným zákaznickým číslem):

CUSTOMER_NUMBER Unikátní zákaznické číslo
INVOICE_FIRM Fakturační údaje - Firma
INVOICE_ICO Fakturační údaje - IČO
INVOICE_DIC Fakturační údaje - DIČ
INVOICE_NAME Fakturační údaje - Jméno
INVOICE_SURNAME Fakturační údaje - Příjmení
INVOICE_STREET Fakturační údaje - Ulice
INVOICE_HOUSE_NUMBER Fakturační údaje - Číslo popisné
INVOICE_CITY Fakturační údaje - Město
INVOICE_ZIP Fakturační údaje - PSČ
INVOICE_COUNTRY Fakturační údaje - stát (CZ, SK, AT, BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, ES, SE, UK, US, BY, HR, AL, LI, MD, NO, CH, UA, CS, IL, AL, CS, TR, BA, MX, IN, AE, TH, VN, AU, CN, IR, CA, PK, AF, AM, AZ, DO, HK, JP, QA, NZ, KP, KR, SG, AR, KW, BO, RU, IE, CO, ID, PE, EG, CL, PH, SA, VE, ZA, MK, EC, TN, CR, KZ, JO, PA, OM, MA, SN, TW, BR, MY, NG, ET)
DATE Datum vytvoření zákazníka ve formátu YYYY-mm-dd
INTERN_NOTE Interní poznámka
CONTACT_EMAIL Kontaktní e-mail
CONTACT_PHONE Kontaktní telefon
ALLOW_ACCOUNT Povolen uživatelský účet = 1 - ano / 0 - ne 
AUTHORIZED Autorizováno
LANGUAGE Jazyk zákazníka (cs, en, sk)
CURRENCY Výchozí měna zákazníka (CZK, AUD, BRL, BGN, CNY, DKK, EUR, PHP, HKD, HRK, INR, IDR, ILS, JPY, ZAR, KRW, CAD, HUF, MYR, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SGD, SEK, CHF, THB, TRY, USD, GBP, XDR)
DELIVERY_NAME Doručovací adresa - Jméno
DELIVERY_SURNAME Doručovací adresa - Příjmení
DELIVERY_FIRM Doručovací adresa - Firma
DELIVERY_STREET Doručovací adresa - Ulice
DELIVERY_HOUSE_NUMBER Doručovací adresa - Číslo popisné
DELIVERY_CITY Doručovací adresa - Město
DELIVERY_ZIP Doručovací adresa - PSČ
DELIVERY_COUNTRY Doručovací adresa - Stát
DEFAULT Doručovací adresa - Informace o tom, zda se jedná o výchozí doručovací adresu = 1 - ano / 0 - ne