Detail dobropisu

Do detailu dobropisu se dostanete po vytvoření nového dobropisu nebo kliknutím na konkrétní záznam v přehledu dobropisů.

Nyní se podíváme na základní funkce pro ovládání dobropisu:

 • Tisk - Použitím této funkce vyexportujete konkrétní dobropis do PDF souboru, nebo spustit klasickou funkci prohlížeče pro tisk.
 • E-mail - Po rozkliknutí této funkce se Vám zobrazí všechny dostupné e-mailové šablony, které si předem nadefinujete v Nastavení / E-maily. Po výběru konkrétní šablony se Vám otevře okno s předem nadefinovanými údaji, které si případně můžete upravit. E-mail odchází až po kliknutí na tlačítko Odeslat.
 • SMS - Po rozkliknutí této funkce se Vám zobrazí všechny dostupné SMS šablony, které si předem nadefinujete v Nastavení / SMS. Po výběru konkrétní šablony se Vám otevře okno s předem nadefinovanými hodnotami, které si případně můžete upravit. SMS odchází až po kliknutí na tlačítko Odeslat.
 • Doklady - Po rozkliknutí této funkce dostanete na výběr možnost přejít na daňový doklad. V případě, že je doklad propojený s objednávkou, tak i možnost přejít na objednávku.

Pod těmito funkcemi se nachází základní informace o zákazníkovi (fakturační údaje, dodací údaje, mapa). Údaje se dají změnit kliknutím na ikonu vedle nadpisu dané sekce. Sekce mapa se generuje na základě vyplněných dodacích údajů (případně fakturačních údajů, pokud jsou dodací údaje stejné jako fakturační).

Následují dodatečné informace k dobropisu:

 • Vytvořeno - Údaj zobrazující datum vytvoření dobropisu.
 • DUZP - Datum zdanitelného plnění.
 • Datum splatnosti - Datum určující do kdy má být dobropis uhrazen.
 • Stav platby - Údaj určující zda je dobropis uhrazen.
 • Jazyk tisku - Určuje, v jakém jazyce bude doklad vytištěn.
 • Měna - Informační položka - určuje, v jaké měně je doklad veden.
 • Stav - Dobropis je platný v případě, že je vybrána možnost Platný. Pokud potřebujete dobropis stornovat vyberte možnost stornovaný.
 • Číslo účtu - Tento údaj slouží pro zákazníka jako informace pro zaslání platby. Číslo účtu se vyplňuje automaticky na základě předem nastavené hodnoty v Nastavení / Měny.
 • Číslo objednávky - V případě, že je dobropis propojený s objednávkou, tak se zde zobrazí číslo dané objednávky.
 • Variabilní symbol - Údaj sloužící zákazníkovi pro správné provedení platby a následně její identifikaci, jako výchozí hodnota se používá číslo dokladu.
 • Konstantní symbol - Údaj sloužící zákazníkovi pro správné provedení platby a následně její identifikaci.
 • Poznámka na dokladu - Obsah tohoto pole se Vám zobrazí na vytisknutém dokladu.

Následují tyto záložky: 

Položky

Kompletní přehled položek, které se nachází v dobropisu. Položky lze upravovat (kliknutím na konkrétní záznam) nebo přidávat nový záznam kliknutím na tlačítko Přidat a výběrem požadované položky. Přidat můžete následující položky:

 • Produkt - Budete vyzváni k tomu, abyste vyplnili údaje produktu (kód, název) a ceny. Položku cena s DPH zaškrtněte v případě, že v položce Cena máte vyplněnou cenu s DPH.
 • Služba - Vyplňujete zde v podstatě stejné údaje jako u produktu.
 • Sleva - Vyplníte název slevy a částku.
 • Úhrada - Vyberete typ úhrady ze seznamu, který si předem nadefinujete v Nastavení / Dopravy a platby (Platby) a částku k úhradě. V přehledu se tato částka zobrazí jako záporná hodnota.
 • Způsob dopravy - Vyberete způsob dopravy ze seznamu, který si předem nadefinujete v Nastavení / Dopravy a platby (Dopravy) a cenu za dopravu.
 • Způsob platby - Vyberete způsob platby ze seznamu, který si předem nadefinujete v Nastavení / Dopravy a platby (Platby) a cenu za platbu.

Tyto záznamy lze editovat kliknutím na konkrétní záznam. Při editaci se Vám zobrazí stejné okno jako když přidáváte nový záznam. V přehledu záznamů můžete vidět základní údaje o dané položce. Položka kusy bude zobrazena červenou barvou v případě, že se jedná o více než jeden kus. Položka DPH se zobrazí pouze v případě, že máte v Nastavení / Základní nastavení (Fakturační údaje) vybranou možnost Plátce DPH.

Historie

V této části máte kompletní historii akcí, které byly s daným dobropisem provedeny.

EET

Po odeslání dobropisu do systému EET o tom budete mít přehled v této části.