Vytvoření nové proforma faktury

Novou proforma fakturu lze vytvořit více způsoby:

Ruční vytvoření

Nejjednodušší způsob jak vytvořit novou proforma fakturu je kliknout na tlačítko Přidat.

Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí okno, do kterého vyplníte základní údaje o zákazníkovi, na kterého je proforma faktura vystavena, včetně měny a jazyku, ve kterém se má proforma faktura tisknout. Položku Zákaznické číslo vyplňte v případě, že si přejete, aby byla proforma faktura propojena s konkrétním zákazníkem. V tomto případě se proforma faktura zobrazí v přehledu dokladů konkrétního zákazníka v Zákazníci (Proforma faktury).

Vytvoření z detailu objednávky

Tuto možnost použijete v případě, že má být proforma faktura propojena s objednávkou. Udělat to můžete následujícím způsobem: v sekci Objednávky u editace konkrétní objednávky kliknete na tlačítko Doklady a vyberete možnost vytvořit PROFORMA fakturu.

Vytvoření z detailu zákazníka 

Další možností, jak vytvořit proforma fakturu je, že v Detailu zákazníka použijete možnost Doklady / Vytvořit PROFORMA fakturu.

Po vybrání této možnosti se vytvoří proforma faktura na základě údajů daného detailu zákazníka, zároveň tato proforma faktura bude přímo propojena se zákazníkem, takže ji uvidíte v přehledu dokladů vedených pod konkrétním zákazníkem.

Číslo proforma faktury se generuje automaticky na základě předem zvolených kritérií v sekci Nastavení / Objednávky (Proforma faktury).