Objednávky - Daňové doklady

Evidenci daňových dokladů najdete v sekci Objednávky / Daňové doklady.

 

Funkce v přehledu daňových dokladů

Filtrace

Doklady lze filtrovat na základě Vámi vyplněných údajů. Filtraci spustíte kliknutím na tlačítko Filtr.

Export

Daňové doklady lze exportovat a to tak, že kliknete na tlačítko export a vyberete možnost export dokladů.

 

Souhrn tržeb dle DPH

Tato funkce umožňuje vyexportovat souhrn tržeb dle DPH. Po výběru této možnosti se Vám otevře okno ve kterém lze nastavit které záznamy se mají exportovat, k dispozici jsou tyto možnosti:

 

 • Číslo dokladu - Od, Do.
 • Datum vystavení
 • DUZP - Datum zdanitelného plnění.
 • Doprava
 • Platba
 • Měna - Vyexportují se doklady které jsou vedeny v této měně.
 • EET - Vyexportují se doklady které (byly  / nebyly) odeslány do EET.

Exportní soubor obsahuje tyto položky:

 • Celkem s DPH - Celková částka v daném období
 • S x % DPH - Celková částka (s DPH) všech položek které jsou vedeny v x sazbě DPH.
 • Bez x % DPH - Celková částka (bez DPH) všech položek které jsou vedeny v x sazbě DPH.
 • x % DPH - DPH všech položek které jsou vedeny v x sazbě DPH.

X představuje všechny sazby DPH které jsou v daném výběru obsaženy, takže tyto položky se mohou v souboru opakovat s tím že za x se vždy dosadí konkrétní sazba ve které jsou položky vedeny.

Položky jsou slučovány do sekcí podle: 

 • Datumu
 • Měsíce
 • Shrnutí 

 

Přehled denních tržeb

Po použití této funkce se Vám zobrazí nové okno, do kterého zadáte požadovaný časový úsek (od - do).Po kliknutí na tlačítko Exportovat se Vám vyexportuje PDF soubor který bude obsahovat přehled všech dokladů v daném časovém období,  seskupen podle způsobu platby a měny.

Náhled daňového dokladu

V přehledu se nachází velmi užitečná funkce a to náhled dokladu. Stačí kurzorem na pár vteřin zastavit na sloupci Číslo dokladu u konkrétního dokladu a zobrazí se Vám náhled jako na následujícím obrázku.

 

Popis sloupců v přehledu dokladů:

 • První pole slouží pro výběr záznamů k hromadným akcím. Po výběru konkrétních záznamů se Vám zpřístupní možnost Hromadné funkce. Po výběru konkrétní akce se tato akce provede na všechny vybrané záznamy.
 • Číslo dokladu - Unikátní identifikační číslo dokladu, v tomto sloupci se nachází i datum vytvoření dokladu.
 • Jméno - Fakturační jméno zákazníka, na kterého byl doklad vystaven.
 • Datum splatnosti - Tento sloupec ukazuje datum, do kdy je možné doklad uhradit. Při vytváření dokladu se tento údaj vyplňuje automaticky podle nastavení v Nastavení / Objednávky (Daňové doklady).
 • Platný - Ukazuje, zda je doklad platný a nebo neplatný .
 • Cena celkem - Tento údaj ukazuje celkovou částku včetně DPH za všechny položky, které se na dokladu nachází.
 • Cena k úhradě - Ukazuje částku, kterou je nutné uhradit, aby byla faktura uhrazena. Položka cena k úhradě se snižuje v případě, že se na dokladu nachází položka Uhrazeno.
 • Uhrazeno - Ukazuje, zda je doklad uhrazený a nebo ne.

 

Více informací: