Popis jednotlivých sloupců podle skupin

Česká pošta

Druh zásilky (czechPostagePackageType) Určuje, o jaký druh zásilky se jedná na základě výběru dopravní společnosti (BA, DR, NP, RR).
Doplňkové služby (czechPostageAdditionalServices) Tento sloupec obsahuje jednotlivé kódy doplňkových služeb, které máte vybrány u jednotlivých objednávek. Doplňkové služby jsou od sebe odděleny znakem "+".
Město (czechPostageCity) Pokud je vybrána dopravní společnost NP (Na poštu), je v tomto sloupci město vybrané pošty, na kterou se má zásilka odeslat. Jinak se vkládá město z doručovací adresy.
PSČ (czechPostageZIP) Pokud je vybrána dopravní společnost NP (Na poštu), je v tomto sloupci PSČ vybrané pošty, na kterou se má zásilka odeslat. Jinak se vkládá PSČ z doručovací adresy.
Ulice (czechPostageStreet) Pokud je vybrána dopravní společnost NP (Na poštu), je v tomto sloupci hodnota "Na poštu". Jinak se vkládá Ulice z doručovací adresy.
Číslo domu (czechPostageHouseNumber) Pokud je vybrána dopravní společnost NP (Na poštu), je v tomto sloupci číslo domu vybrané pošty, na kterou se má zásilka odeslat. Jinak se vkládá číslo domu z doručovací adresy.

 

Doručovací údaje

Pokud máte u objednávky vybráno, že doručovací údaje jsou stejné jako fakturační, pak se v následujících sloupcích budou exportovat fakturační údaje.

Firma (firm) Pokud je vyplněna firma, obsahuje tento sloupec název firmy.
Jméno (deliveryName) Křestní jméno z doručovací adresy.
Příjmení (deliverySurname) Příjmení z doručovací adresy.
Jméno a příjmení (deliveryNameAndSurname) Jméno a příjmení z doručovací adresy.
Firma nebo příjmení (deliveryFirmOrSurname) Pokud je vyplněna firma, obsahuje tento sloupec název firmy. Jinak Příjmení z doručovací adresy.
Ulice (deliveryStreet) Ulice z doručovací adresy.
Číslo domu (deliveryHouseNumber) Číslo domu z doručovací adresy.
Ulice a číslo domu (deliveryStreetAndHouseNumber) Ulice a číslo domu z doručovací adresy.
Město (deliveryCity) Město z doručovací adresy.
PSČ (deliveryZIP) PSČ z doručovací adresy.
Země (deliveryCountry) Název země z doručovací adresy.
Kód země (deliveryCountryCode) Kód země z doručovací adresy. (CZ, SK, AT, BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, ES, SE, UK, US, BY, HR, AL, LI, MD, NO, CH, UA, CS, IL, AL, CS, TR, BA, MX, IN, AE, TH, VN, AU, CN, IR, CA, PK, AF, AM, AZ, DO, HK, JP, QA, NZ, KP, KR, SG, AR, KW, BO, RU, IE, CO, ID, PE, EG, CL, PH, SA, VE, ZA, MK, EC, TN, CR, KZ, JO, PA, OM, MA, SN, TW, BR, MY, NG, ET).

 

Fakturační údaje

Firma (invoiceFirm) Pokud je vyplněna firma, obsahuje tento sloupec název firmy.
Jméno (invoiceName) Křestní jméno z fakturační adresy.
Příjmení (invoiceSurname) Příjmení z fakturační adresy.
Jméno a příjmení (invoiceNameAndSurname) Jméno a příjmení z fakturační adresy.
Firma nebo příjmení (invoiceFirmOrSurname) Pokud je vyplněna firma, obsahuje tento sloupec název firmy. Jinak Příjmení z fakturační adresy.
Ulice (invoiceStreet) Ulice z fakturační adresy.
Číslo domu (invoiceHouseNumber) Číslo domu z fakturační adresy.
Ulice a číslo domu (invoiceStreetAndHouseNumber) Ulice a číslo domu z fakturační adresy.
Město (invoiceCity) Město z fakturační adresy.
PSČ (invoiceZIP) PSČ z fakturační adresy.
Země (invoiceCountry) Název země z fakturační adresy.
Kód země (invoiceCountryCode) Kód země z fakturační adresy. (CZ, SK, AT, BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, ES, SE, UK, US, BY, HR, AL, LI, MD, NO, CH, UA, CS, IL, AL, CS, TR, BA, MX, IN, AE, TH, VN, AU, CN, IR, CA, PK, AF, AM, AZ, DO, HK, JP, QA, NZ, KP, KR, SG, AR, KW, BO, RU, IE, CO, ID, PE, EG, CL, PH, SA, VE, ZA, MK, EC, TN, CR, KZ, JO, PA, OM, MA, SN, TW, BR, MY, NG, ET).

 

Informace o objednávce

ID (orderID) Interní číslo objednávky, unikátní identifikátor.
Prefix (orderPrefix) Prefix čísla objednávky.
Kód (orderCode) Kód objednávky.
Číslo objednávky (prefix + kód) (orderNumber) Číslo objednávky (složení prefixu a kódu).
Datum vytvoření (orderCreated) Datum vytvoření objednávky.
Stav objednávky (orderStatus) Obsahuje název stavu, ve kterém se objednávka nachází.
Zaplaceno (orderPaid) Určuje, zda je objednávka zaplacena, 1 = ano, 0 = ne.
Číslo zásilky (orderPackageNumber) Při úspěšném propojení s dopravcem se Vám vygeneruje u dané objednávky číslo zásilky, které je obsaženo v tomto sloupci.
Poznámka zákazníka (orderCustomerNote) Poznámka, kterou zákazník zadal při vytvoření objednávky.
Interní poznámka (orderInternNote) Interní poznámka, kterou zákazník nevidí, slouží pro interní účely e-shopu. S touto položkou opatrně!
Váha (orderWeight) Celková váha objednávky v Kg.
Pojištění (orderInsurance) Uložená hodnota pojištění zásilky.
Celková cena objednávky bez DPH (orderPriceWithoutVAT) Celková cena objednávky bez DPH.
Celková cena objednávky s DPH (orderPriceWithVAT) Celková cena objednávky včetně DPH.
Celková hodnota DPH (orderPriceVAT) Celková hodnota DPH.
Měna (orderCurrency) Měna, ve které je objednávka vedena. (CZK, AUD, BRL, BGN, CNY, DKK, EUR, PHP, HKD, HRK, INR, IDR, ILS, JPY, ZAR, KRW, CAD, HUF, MYR, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SGD, SEK, CHF, THB, TRY, USD, GBP, XDR).
Cena k úhradě (orderPriceToPay) Cena k úhradě.
Dobírka (COD) Pokud je jako způsob platby vybrán způsob "dobírka", je v tomto sloupci uvedena hodnota " Celková cena objednávky včetně DPH" jinak 0.

 

Kontaktní údaje

E-mail (contactEmail) Kontaktní e-mail na zákazníka.
Telefon (contactPhone) Kontaktní telefon na zákazníka.

 

Sloupce jednotlivých položek

Pokud je v nastavení vybrána možnost "Exportovat jednotlivé položky objednávky" budou jednotlivé řádky v CSV souboru znamenat jednotlivé položky objednávky. Pro ty lze vyexportovat následující hodnoty.

Druh položky (itemType) Hodnoty: 
  • 1 - Produkt
  • - Služba
  • - Sleva
  • - Způsob platby
  • - Způsob dopravy
  • - Úhrada
Kód (itemCode) Kód položky.
Název (itemName) Název položky.
Počet kusů (itemPieces) Počet kusů.
Cena za kus bez DPH (itemPriceWithoutVATPerPiece) Cena za kus bez DPH.
Nákupní cena (itemPurchasePrice) Nákupní cena.
DPH (%) (itemVAT) Procentuální hodnota DPH u dané položky.
Sleva (%) (itemDiscount) Procentuální hodnota slevy u dané položky.
Cena celkem bez DPH (itemPriceWithoutVAT) Celková cena: (Cena za kus bez DPH * Počet kusů)