Objednávky - Reklamace - Detail reklamace

Po vytvoření nové reklamace nebo po kliknutí na konkrétní reklamaci se dostanete do detailu reklamace.

V horní části máte k dispozici užitečné funkce, které následně rozebereme:

 • Uložit - Uloží provedené změny v reklamaci.
 • Tisk - V části tisk máte možnost vyexportovat detail reklamace do PDF souboru, nebo spustit klasickou funkci prohlížeče pro tisk.
 • E-mail - Po rozkliknutí položky e-mail dostanete na výběr e-maily, které si předem nadefinujete v sekci Nastavení / e-maily (informační e-maily). Po vybrání konkrétního e-mailu se Vám zobrazí okno, ve kterém budete mít předvyplněny nastavené údaje, které lze dodatečně upravit a odeslat e-mail.
 • SMS - Po rozkliknutí položky SMS dostanete na výběr SMS zprávy, které si předem nadefinujete v sekci Nastavení / SMS (informační SMS). Po vybrání konkrétní SMS zprávy se Vám zobrazí okno, ve kterém budete mít předvyplněny nastavené údaje, které lze dodatečně upravit a odeslat SMS.
 • Doklady - Po rozkliknutí této položky najdete možnost přejít na objednávku, výběrem této možnosti budete přesměrování do detailu objednávky která je spárována s touto reklamací.
 • Smazat - Tato funkce definitivně smaže reklamaci.

Pod tlačítky s hlavními funkcemi jsou k dispozici údaje o zákazníkovi, tedy Fakturační údaje a Dodací údaje. Tyto údaje lze měnit kliknutím na ikonku tužky  vedle nadpisu konkrétní sekce. Sekce mapa se generuje na základě vyplněných dodacích údajů (případně fakturačních údajů, pokud jsou dodací údaje stejné jako fakturační).

 

Informace o reklamaci:

 • Vytvořeno - Informační položka - datum a čas vytvoření objednávky.
 • Jazyk tisku - Určuje, v jakém jazyce bude reklamace vytištěna.
 • Měna - Informační položka - určuje, v jaké měně je reklamace vedena.
 • Datum objednávky - Datum vytvoření objednávky.
 • Způsob reklamace - Zde máte na výběr jakým způsobem bude reklamace vyřízena.
 • Stav - Aktuální stav reklamace.
 • Vyřizuje - Vyberte administrátora který reklamaci vyřizuje.
 • Poznámka na dokladu - Poznámka která se zobrazí na vytištěném dokumentu o reklamaci.
 • Vyřízeno dne - Datum kdy došlo k vyřízení reklamace.
 • Popis závady - Podrobný popis důvodu reklamace.
 • Vyjádření k reklamaci - Vaše vyjádření k reklamaci.

Následují tyto záložky: 

Položky

Kompletní přehled položek, které se nachází v reklamaci. Položky lze upravovat (kliknutím na konkrétní záznam) nebo přidávat nový záznam kliknutím na tlačítko Přidat a výběrem požadované položky. Přidat můžete následující položky:

 • Produkt - Budete vyzváni k tomu, abyste vyplnili údaje produktu (kód, název) a ceny. Položku Cena s DPH zaškrtněte v případě, že v položce Cena máte vyplněnou cenu s DPH.
 • Služba - Vyplňujete zde v podstatě stejné údaje jako u produktu.
 • Sleva - Vyplníte název slevy a částku.
 • Úhrada - Vyberete typ úhrady ze seznamu, který si předem nadefinujete v Nastavení / Dopravy a platby (Platby) a částku k úhradě. V přehledu se tato částka zobrazí jako záporná hodnota.
 • Způsob dopravy - Vyberete způsob dopravy ze seznamu, který si předem nadefinujete v Nastavení / Dopravy a platby (Dopravy) a cenu za dopravu.

Tyto záznamy lze editovat kliknutím na konkrétní záznam. Při editaci se Vám zobrazí stejné okno jako když přidáváte nový záznam. V přehledu záznamů můžete vidět základní údaje o dané položce. Položka DPH se zobrazí pouze v případě, že máte v Nastavení / Základní nastavení (Fakturační údaje) vybranou možnost Plátce DPH.

 

Historie

V této části máte kompletní historii akcí, které byly s danou reklamací provedeny.