Zákazníci - Přehled

Přehled Vašich zákazníků naleznete v sekci Zákazníci / Přehled.

Zákazníkem se myslí registrovaný uživatel na Vašem e-shopu. Pokud si uživatel vytvoří účet, pod kterým následně provede objednávky, tak v této části o tom budete mít kompletní přehled. 

V přehledu zákazníků vidíte nejdůležitější informace o zákazníkovi: 

 • První pole slouží pro hromadné funkce. Výběrem konkrétních záznamů se Vám v horní části zpřístupní tlačítko Hromadné funkce. Po výběru příslušné funkce se tato funkce provede pro všechny vybrané záznamy.
 • V dalším poli jsou fakturační údaje zákazníka. Pokud některá položka není vyplněna, zobrazí se zde tento údaj jako neznámý.
   
 • V dalším poli se nachází doručovací adresa. Pokud zákazník nemá tuto adresu vyplněnou, zobrazí se informace Uživatel nemá nastavenou doručovací adresu.
 • V dalším poli se nachází uživatelské číslo, toto číslo musí být unikátní. Uživatelské číslo slouží pro přesnou identifikaci uživatele v systému.
 • Následují kontaktní údaje. Pokud má uživatel vyplněno, tak zde vidíme položky jako E-mail a Telefon.

Pro výběr uživatelů dle konkrétních parametrů lze využít filtraci. Filtrace se spustí kliknutím na tlačítko "Filtr" a vyplněním požadovaných parametrů.

Zákazníka lze vytvořit i přímo z administrace a to tak, že kliknete na tlačítko Přidat.  Otevře se okno, do kterého vyplníte následující údaje:

 • Zákaznické číslo - Vyplníte pouze v případě, že uživateli chcete přiřadit konkrétní číslo. Pokud toto pole necháte prázdné, zákaznické číslo se vygeneruje automaticky.
 • Jméno, stát - Fakturační údaje zákazníka.
 • Název společnosti - Nepovinná položka, vyplňuje se v případě, že zákazník nakupuje na firmu.
 • E-mail - Kontaktní údaj zákazníka (v případě, že daný zákazník má povolený uživatelský účet, použije se tato položka jako přihlašovací údaj).

Po uložení se dostanete do editace právě vytvořeného zákazníka. Do editace je možné se dostat také kliknutím na konkrétní záznam v přehledu zákazníků.

Více informací: