Nastavení - Pokladny - Skupiny

Skupiny slouží ke sloučení více pokladen do jednoho administrativního celku. Například pokud mám řetězec obchodů, vytvořím si skupiny: obchod 1, obchod 2, …

V každém obchodě mám více pokladen, kdy každou pokladnu obsluhuje jeden správce. Takže do skupiny obchod 1 si mohu přiřadit pokladny: pokladna 1, pokladna 2, …

Každá skupina má vlastní stav pokladny a vlastní přehled s celkovou denní tržbou, do kterých se propisují záznamy z jednotlivých pokladen.

Rozložení tabulky s přehledem je stejné jako v přehledu pokladen.

Přidání skupiny

Nová skupina se vytváří podobně jako nová pokladna. Po kliknutí na tlačítko Přidat se Vám otevře nové okno, do kterého vyplníte název skupiny a vyberete příslušnou měnu. (Pokud do skupiny přidáte pokladnu s rozdílnou měnou, tak záznamy z pokladny se přepočítají do měny skupiny).

Detail skupiny

Do detailu skupiny se dostanete po vytvoření nové skupiny nebo kliknutím na požadovaný záznam v přehledu skupin. K dispozici máte následující záložky:

Detail skupiny (Základní informace)

Zde se dají nastavit základní informace o skupině:

  • Název skupiny
  • Měna – Měna pokladny (záznamy z pokladny s rozdílnou měnou se přepočítají do měny skupiny).
  • Společný stav pokladny pro celou skupinu – Po vybrání této možnosti budou všechny pokladny ve skupině používat společný stav a přehled celkové tržby. V jednotlivých pokladnách tyto záložky zmizí.

Detail skupiny (Stav pokladny)

Rozložení této sekce je stejné jako u stavu pokladny s tím rozdílem, že se zde evidují záznamy všech pokladen ve skupině.

Detail skupiny (Přehled tržeb)

Rozložení této sekce je stejné jako u celkové tržby pokladny s tím rozdílem, že se zde evidují záznamy všech pokladen ve skupině.