Produkty - Sklad - Inventura

V sekci Produkty / Sklad se nachází tlačítko Inventura. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete do sekce inventury. Jak bude tato sekce vypadat záleží na tom, jestli máte vytvořenou inventuru nebo ne. Ve výchozím stavu tedy inventuru vytvořenou nemáte a je potřeba ji vytvořit.

V levé části se nachází základní nastavení, které určuje, které produkty se do inventury dostanou. Lze nastavit výběr produktů podle:

  • Kategorie
  • Viditelnost produktu
  • Výrobce

V pravé části si nastavujete sloupce, které se do inventury dostanou.

Po úspěšném nastavení klikněte na tlačítko Provést inventuru. Tím se vytvoří nová inventura a zobrazí se Vám tabulka s produkty a sloupci podle Vašeho nastavení.

V posledním sloupci tabulky je položka Reálný stav skladu. Na Vás tedy bude překontrolovat všechny produkty a doplnit k nim reálnou hodnotu skladu. Záznamy v inventuře je možné libovolně řadit, kliknutím na nadpis daného sloupce, podle kterého si přejete záznamy seřadit.

Inventuru je možné vytisknout, do tisku se dostane seznam všech produktů v inventuře včetně součtu nákupní a prodejní ceny.

Po dokončení inventury klikněte na tlačítko Uzavřít inventuru. Tato inventura bude následně k dispozici v záložce Uzavřené inventury. S touto inventurou již není možné nic dělat, pouze ji vytisknout.