Vytvoření daňového dokladu

Nový daňový doklad lze vytvořit více způsoby:

Ruční vytvoření

nejjednodušší způsob, jak vytvořit nový doklad, je kliknout na tlačítko Přidat.

Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí okno, do kterého vyplníte základní údaje o zákazníkovi, na kterého je doklad vystaven, včetně měny a jazyku, ve kterém se má doklad tisknout. Položku Zákaznické číslo vyplňte v případě, že si přejete, aby byl doklad propojen s konkrétním zákazníkem. V tomto případě se tento doklad zobrazí v přehledu dokladů konkrétního zákazníka v Zákazníci (Daňové doklady).

Vytvoření z detailu objednávky

Tuto možnost použijete v případě, že má být doklad propojený s objednávkou. Udělat to můžete následujícími způsoby: v sekci Objednávky u editace konkrétní objednávky kliknete na tlačítko Doklady a vyberete možnost vytvořit daňový doklad (v případě, že je objednávka již propojena s dokladem, zobrazí se zde i možnost Přejít na daňový doklad).

Další způsob vytvoření dokladu z objednávky je automatické vytvoření na základě změny stavu objednávky podle předem definovaného nastavení v Nastavení / Objednávky (Stavy objednávek). Pokud změníte stav objednávky na stav, který má nastavenou možnost Vytvořit daňový doklad, daňový doklad se vytvoří automaticky podle údajů z objednávky.

Vytvoření z detailu zákazníka

Další možností jak vytvořit doklad je, že v Detailu zákazníka použijete možnost Doklady / Vytvořit daňový doklad.

Po vybrání této možnosti se vytvoří doklad na základě údajů daného zákazníka. Zároveň tento doklad bude přímo propojený se zákazníkem, takže ho uvidíte v přehledu dokladů vedených pod konkrétním zákazníkem.

Číslo dokladu se generuje automaticky na základě předem zvolených kritérií v sekci Nastavení / Objednávky (Daňové doklady).