Nastavení HTML stránky

Pozor !! tato sekce je pouze pro pokročilé uživatele. Kód musí být validní a nemusí být kompatibilní s budoucími úpravami systému. V případě, že Vám pojem HTML nebo Javascript nic neříká, raději tuto sekci nenastavujte. 

Tato sekce slouží pro případné úpravy stylu či Javascriptu v šabloně. 

  • Hlavička (před koncem tagu HEAD) - Nastaví obsah, který se stane součástí šablony a bude umístěn do části před koncem tagu head (většinou se používá pro přidání stylu, Javascriptu, META tagu).
  • Zápatí (před koncem tagu BODY) - Kód na každé stránce před koncem tagu BODY. Zde se obvykle přidává Javascript.
  • Dokončená objednávka - Kód se načte pouze na stránce s dokončenou objednávkou před koncem tagu BODY.