Zákazníci - Import

K čemu import slouží?

Import zákazníků slouží pro hromadné přidávání nových zákazníků nebo úpravu těch stávajících. Nejdůležitější položka v importovaném XML souboru je CUSTOMER_NUMBER (zákaznické číslo). Podle té se určuje, zda se bude jednat o přidávání nového zákazníka (toto zákaznické číslo ještě není použito) nebo o úpravu již existujícího zákazníka (stejné zákaznické číslo již existuje).

Import zákazníků je plně kompatibilní s Exportem, takže lze jednoduše vyexportovat seznam zákazníků, provést potřebné úpravy a následně jej nahrát zpět.

Jaké formáty lze pro import použít?

Import zákazníků je možný pouze pro soubory ve formátu XML obsahující strukturu, která je blíže specifikována zde.

Jak provedu import?

Import zákazníků je velmi jednoduchý. V administraci Vašeho e-shopu si otevřete sekci Zákazníci a následně podsekci Import. Zde kliknete na tlačítko Vybrat soubor a nahrajete Váš XML soubor. 

Po nahrátí souboru se Vám v pravém horním rohu zpřístupní tlačítko Importovat, tímto tlačítkem zahájíte samotný import. Tato operace může trvat několik minut, v závislosti na velikosti importovaných dat.

Po dokončení se Vám zobrazí informační hláška oznamující výsledek importu, může dojít k úspěšnému dokončení nebo Vám systém může zahlásit, že soubor není validní. V tomto případě prosím překontrolujte strukturu Vašeho XML dle následující tabulky, případně Vám systém může zahlásit problémy u konkrétních záznamů, například při duplicitě e-mailu. Tyto záznamy nebudou zpracovány a bude nutné je překontrolovat dle dostupných informací.

Hesla k uživatelským účtům

Z bezpečnostních důvodů nelze exportovat ani importovat hesla k uživatelským účtům.

Vice informací: